ساعاتی پیش در شبکه‌های اجتماعی خبر اختلال در کلاب هاوس منتشر شد و عده‌ای از کاربران آن را نشانه فیلتر شدن این شبکه اجتماعی دانستند.

وزیر ارتباطات که در همان زمان د ر حال گفت‌وگو با رئیس کل بانک مرکزی در کلاب هاوس بود در جواب آقای همتی که گفت «فیلتر شده». عنوان کرد که: «تنها اختلال مختصری برای کاربران همراه اول پیش آمده و فیلترینگ قواعد و ضوابط خود را دارد».

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ ساعاتی پیش در شبکه‌های اجتماعی خبر اختلال  در ک