..
من اینجا ریشه در خاکم...
💚
#فریدون_مشیری

اینستاگرام Ghazal.shakeri.official

 من اینجا ریشه در خاکم  فریدون_مشیری  اینستاگرام