میدونستین روز جهانی "پفک" داریم 😋
5 مارس روز پفکه.
پفک با اینکه طرفداران زیادی دارد اما توصیه‌‌های پزشکی آن را پیشنهاد نمی‌کنند با این حال امروز با خیال راحت، پفک نوش جان کنید.
پفک‌خورا روزتون مبارک 😋😃
#عجیب_ترین_ها

میدونستین روز جهانی پفک داریم   5 مارس روز پفکه