برید خدارو شکر کنید تکنولوژی پیشرفت کرده، یه روزی به اینا میگفتن ساعت هوشمند

این ساعت رو سیکو سال 1984 ساخته است.
#عجیب_ترین_ها

برید خدارو شکر کنید تکنولوژی پیشرفت کرده یه روزی