روزنامه جروزالم پُست نوشته رووین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی هنگامی که در پارلمان رژیم صهیونیستی درباره اختلافات داخلی در این رژیم صحبت می‌کرده،‌ گریه کرده و درباره به‌خطر افتادن «پایداری اسرائیل» هشدار داده.

در طول دو سال گذشته ۴ انتخابات در این کشور برگزار شده و هیچ یک از فهرست‌های انتخاباتی موفق به کسب حدنصاب برای تشکیل کابینه نشده‌اند.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ روزنامه جروزالم پُست نوشته رووین ریولین رئیس رژ