کیومرث و توران تیموری زوج کوهدشتی پس از ۳۲ سال انتظار سرانجام به هم رسیدند. آقای تیموری گفته: قرار بود در ۱۸ سالگی با دختر عمه‌ام ازدواج کنم اما مشکلات خانوادگی مانع آن شد. از آن روز مرتب به خواستگاری ایشان رفتم اما خانواده جواب منفی دادند.

حتی سال ۸۳ شکایت کردند و به زندان افتادم. خانم تیموری همه خواستگارانش را جواب کرد. بالاخره امسال با همکاری روحانی روستا و ۲۰۰ نفر از اهالی به خواستگاری رفتیم و خانواده دختر موافقت خود را با این ازدواج اعلام کردند.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ کیومرث و توران تیموری زوج کوهدشتی  پس از ۳۲ سال