بنابر اعلام سازمان سنجش آزمون وکالت با بیش از ۸۰ هزار شرکت‌کننده در انتهای هفته جاری برگزار خواهد شد و در حال حاضر متقاضیان آزمون وکالت در حال دریافت کارت ورود به جلسه خود هستند.

‌این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا تا کنون به دلیل خیز چهارم کرونا ۳ آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE)، استخدامی بانک ملت و استخدامی بانک تجارت را به تعویق انداخته‌ است و در اسفندماه نیز که شرایط اغلب شهرستان‌های کشور آبی بود، همین آزمون وکالت را برای جلوگیری از شیوع کرونا به تعویق انداخت که این امر اعتراض کانون‌های وکلا را در پی داشت.

‌اینگونه تصمیم‌گیری‌های بی‌قاعده در خصوص برگزاری آزمون‌ها این تصور را ایجاد می‌کند که استانداردهای مشخصی برای برگزاری آزمون‌های مختلف در شرایط متفاوت کرونایی وجود ندارد.

در سامانه فارس من هم بسیاری از مخاطبان با راه‌اندازی کارزاری خواستار تعویق این آزمون شده‌اند.
‌‌
عکس از محمدصادق نیک‌گستر

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ بنابر اعلام سازمان سنجش آزمون وکالت با بیش از ۸