فیسبوک اعلام کرده بیش از ۳۰۰حساب جعلی مرتبط با گروهک منافقین در اینستاگرام و فیسبوک و یک مزرعه ترول را که در آلبانی فعال بودند، حذف کرده.

انتشار مطالب و پست‌ها در این حساب‌ها، مطابق با ساعات کار اداری روزانه در اروپای مرکزی انجام می‌شده.

به این معنی که پست‌ها عمدتا از ساعت ۹ صبح آغاز ، در نیمروز و مطابق با زمان صرف نهار موقتا متوقف و در اواخر روز کاری نیز از سرعت انتشارشان کاسته می‌شده است.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ فیسبوک اعلام کرده بیش از ۳۰۰حساب جعلی مرتبط با