صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۵ درصد و نرخ تورم را ۳۹ درصد پیش‎بینی کرده است. طبق اعلام این نهاد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۱.۵+ بوده است.


عکس از میثم ملکی


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲