تنگه اعجاب انگیز چاهکوه یکی از عجایب هفت گانه جزیره قشم محسوب میشود.

#عجیب_ترین_ها

تنگه اعجاب انگیز چاهکوه یکی از عجایب هفت گانه جزی