پاسارگاد در برابر زمین لرزه تا 7 ریشتر مقاوم است!
مهندسان هخامنشی 2500 سال پیش با روشی بنام "پی دو پوشه" که امروزه در ساخت نیروگاه ها از آن استفاده می شود پاسارگاد را بنا کرده اند


🌍

#شگفت_انگیز

پاسارگاد در برابر زمین لرزه تا 7 ریشتر مقاوم است