میل (برج) رادکان _ خراسان

طلوع خورشید یکم دی‌ماه😍


🌍

#شگفت_انگیز

میل برج رادکان _ خراسان  طلوع خورشید یکم دی‌ماه