فردا آخرین یلدای قرن نیست.
امسال نود و نهمین سال قرن است و سال ۱۴۰۰ آخرین سال قرن ۱۴ محسوب می شود؛ بنابراین قرن جدید از سال ۱۴۰۰ شروع نمی شود بلکه از سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. سال صفر نداریم، تقویم ها مخصوصا ه.ش از ۱/۱/۱ (قرن اول) شروع می شود و صد سال بعد ۱/۱/۱۰۱ است.

🌍

#شگفت_انگیز

فردا آخرین یلدای قرن نیست امسال نود و نهمین سال ق