معمولا همه پرندگان هنگام بارش باران به زیر درختان و یا درون لانه هایشان پناه می برند

مگر عقاب که با پرواز کردن بر فراز ابرها از بارش باران در امان می ماند.

🌍

#شگفت_انگیز

معمولا همه پرندگان هنگام بارش باران به زیر درختان