🌼شماره حساب دلتون رو نداشتم
تا شادی ها رو براتون واریز کنم ...

♥️رمزش رو هم نداشتم
تا لااقل غمهاتون رو برداشت کنم ...

🌼ولی از خودپرداز دلم براتون آرزو کردم!

♥️چرخ گردون ،
چه بخندد ، چه نخندد ، تو بخند
مشکلی ، گر تو را ، راه ببندد ،تو بخند

🌼غصه ها ، فانی و باقی ، همه
زنجیر به هم گر دلت از ستم و غصه برنجد ، تو بخند

♥️روز و روزگاران به کام

🌼این پیام زیبا را از دیگران دریغ نکنید

آغاز سالتون قشنگ 🎉🎈🎉

بهترین ها رو در سال
1400 براتون آرزو میکنم 🎊🎈

✅به جملات زیبا بپیوندید👇

🆔:

#جملات_زیبا

شماره حساب دلتون رو نداشتم  تا شادی ها رو براتون