🌸یادت باشه.....

🌼امپراطور هم که باشى
روزى سربازِ بى سلاحِ زنى
اسیرت مى کند ..
🌺هرچقدر طوفان زندگیت بزرگ‌ تر باشه، رنگین کمان بعدش روشن تره...
🌸‏قدرت یه آهنگ‌ رو اونجایی میفهمی که سه دقیقش هزار تا خاطره رو جلو چشمت میاره#فکر_زیبا

یادت باشه  امپراطور هم که باشى روزى سربازِ بى سلا