‌✍️ تفکر اکثر جوون‌های کشورما، ‌فکر میکن برای اینکه به یه جایگاهی برسن و موفقیتی رو کسب کنن حتما باید پول و پارتی داشته باشن و منطقشونم اینه که این مملکت همش شده رانت و پارتی بازی

‌درسته شاید خیلی جاها پارتی بازی وجود داشته باشه ولی مطمئن باش اگه واقعا بخوای و مهارت یادبگیری تو ایران اونقدر فرصت شغلی هست که حد نداره و کشور ما در حال حاضر به شدت به نیروی متخصص نیاز داره پس بجای این حرفا توی یک حوزه‌ متخصص شو و شروع کن اونوقت میبینی که چقدر بهت پیشنهاد کار میدن..😊✌️
‌‌


‌─┅━━━✦دانشگاهِ کسب‌وکار✦━━━━┅─


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«کسب‌و‌کار» «استارتاپ‌» «بهبود‌فردی» «سرمایه‌گذاری»
‌_ Business__University ‌ ‌
_ Business__University ‌ ‌
‌_ Business__University
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌_ ‌Instagram Search ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#پول #موفقیت #تلاش #پشتکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‌ ‌

اینستاگرام دانشگاه‌ کسب‌‌و‌کار

‌ ‌✍️ تفکر اکثر جوون‌های کشورما ‌فکر میکن برای ای