بعضی از دوست ها به فامیل ادم تبدیل میشن!
ستاره برای من خواهر نداشتمه
ستاره فراتر از خواهره برای من، انگار انگار خود خود منه...
تا حالا کسی رو تجریه نکردم که انقدر من رو برای من بخواد، با تمام اتفاقاتم همراه باشه و فقط همراه، بدون ذره ای توجه به خودش!
وجودت برای من نعمته و هر سال بیشتر از سال قبل خدا رو برای بودنت شکر میکنم و قدرتو میدونم!
بزرگ من با اون روح عظیمت ممنونم که خواهر و رفیقمی💕🧚🏼‍♀️😇
تولدت مبارک .
setsol

و آرزو میکنم هر کی یه ستاره تو زندشگیش داشته باشه🙏🏼

عکس مریوط به سال سوم دبیرستان از راست پانی، ستاره ، شهرزاد و بالا نگار🌸🦋

اینستاگرام پانته‌آ پناهی‌ها

بعضی از دوست ها به فامیل ادم  تبدیل میشن ستاره بر