💕عشق،
"مالکیت نیست"
که تو برای من باشی
"و من، برای تو"
عشق یک همراهی زیباست،
اوج همدلی دو آدم!
همان لحظه که تمام هستی،

به من و تو حسادت کنند❤

#فکر_زیبا

عشق مالکیت نیست که تو برای من باشی  و من برای تو