💕گاهی باید کنار خودت بنشینی

به خودت اهمیت بدهی

دست خودت را بگیری به گردش ببری

به یک سفر خوب

حال و هوایت را عوض کنی...

#فکر_زیبا

گاهی باید کنار خودت بنشینی   به خودت اهمیت بدهی