💕دسته گلی میسازم
به نام " سلام "
که هر گل " دعایی "
و هر برگش
سلامی ,برای سلامتی شما
با بوی خوشِ عشق و زندگی

#فکر_زیبا

دسته گلی میسازم به نام  سلام  که هر گل  دعایی   و