💕یه ضرب المثلی ژاپنی میگه:

‏اگه میخوای جای رئیست بنشینی؛
پس هلش بده بره بالا!

برای پیشرفت زیر آب کسی رو نزن!

#فکر_زیبا

یه ضرب المثلی ژاپنی میگه  ‏اگه میخوای جای رئیست ب