💕وقتی بهترین اسباب
بازیهامون خریدنی نبود
وقتی یه لاستیک
کهنه ی دوچرخه
تمام روزمون رو پر
از شادی و نشاط میکرد
ای کاش مثل
قدیما همینطور ساده
و آزاد از هر چیزی بودیم

#فکر_زیبا

وقتی بهترین اسباب بازیهامون خریدنی نبود وقتی یه ل