استاندار خوزستان: کلیه ادارات و سازمان‌ها به جز مراکز خدماتی و درمانی اهواز به علت قطع آب و شرایط قرمز کرونایی، امروز تعطیل هستند.

در حال حاضر ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفتند و بیمارستان‌ها مملو از بیماران کرونایی هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفته: تا بعدازظهر مشکل آب مناطق اهواز برطرف می‌شود.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

استاندار خوزستان کلیه ادارات و سازمان‌ها به جز مر