رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها: اختلاف‌نظر امروز بین مجلس و دولت باید حل شود. نباید این اختلافات را رها کنند یا تشدید کنند که نشانه دوصدایی باشد. این قابل حل است.

‌ مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد. دولت خود را موظف می‌داند که به قانون عمل کند. قانون هم قانون خوبی است. باید هم به دقت عمل بشود. دوطرف در این زمینه باهم همکاری کنند که این عمل بشود.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت د