من زیاد اهل توصیه کردن نیستم
معتقدم آدما خودشون باید کشف کردن و زندگی کنن...
تغییر و زندگی کنن
ولی امسال عید به همه ی دوستام توصیه کردم به استقبال تغییر برن....
سال سیاهی و پشت سر گذاشتیم
درد زیاد کشیدیم ، غصه زیاد خوردیم ولی اگه مادر زمین تصمیم می گیره رخوت زمستون و توو ایوون بهار بتکونه....ما هم چاره ایی نداریم جز کنار اومدن با گذشته ی زخمیمون......باید بگذریم....
تغییر همیشه هم بد نیست....
وقتشه با آب و جارو مهربون بشیم....
خاطرات خاکستری و همراه غبار یکساله دور بریزیم و لبخند بزنیم....
زیاد لبخند بزنیم
به همه چی لبخند بزنیم
و زیبا لبخند بزنیم
زیبا لبخند بزنیم تا هرکی لبخندمون و می بینه ، دلش بخواد اونم بخنده....
شما مبلغ لبخند باشید
#عیدتووراهه

اینستاگرام Dr. Raha Radfar

من زیاد اهل توصیه کردن نیستم معتقدم آدما خودشون ب