#امیرالمؤمنین_علیه_السلام
.
.
📿#استغفار، داروی گناهان است.
.
.
📚 #غررالحکم: ۹۱۳

اینستاگرام نهج الفصاحه، احادیث پیامبر(ص)

امیرالمؤمنین_علیه_السلام   استغفار داروی گناهان ا