یه زمانی نقاشی می کردم. اینو حدود ۳۰ سال پیش کشیدم. با مداد رنگی .دیدم برای امروز مناسبه.

اینستاگرام رضا کیانیان

یه زمانی نقاشی می کردم اینو  حدود ۳۰ سال پیش کشید