بیاد تمامیه پدر بزرگان و مادر بزرگانی که به خاطر ابتلا به کرونا بدون خداحافظی از نوه هاشون از دنیا رفتن .... #کروناویروس_و_درسهایش #کرونا #کرونادرایران #کرونا_را_شکست_میدهیم💪 coronavirus_and_its_lessons #مردم #همدلی_اتحاد_موفقیت #همدلی_علیه_کرونا

اینستاگرام درسهای کرونا ویروس

بیاد  تمامیه  پدر بزرگان و مادر بزرگانی  که به خا