دوست دارم از این درد که برگشتیم هم با خودمان و هم با زمین و آسمان و حیوانات مهربان‌تر باشیم دوست دارم این‌بار درد، از ما آدم‌های بهتری بسازد. مهربان‌تر، با گذشت‌تر و عاقل‌تر...
دوست دارم نذر کنیم اگر از این درد مزمن به سلامت عبور کردیم، هر کداممان یک درخت بکاریم، گاهی به آن سر بزنیم و مراقبش باشیم، که هر بار نگاهش کردیم یادمان بیفتد عهد دیرینه‌مان با مادر طبیعت را.. که یادمان بماند شبیه قبل اگر رفتار کنیم، شدیدتر از امروز محکومیم به نابودی، که یادمان بماند این سیاره، همه چیزِ ماست و باید مراقبش باشیم
فکرش را بکن، ویروس‌ها رفته‌اند و یک یادداشت برای ما گذاشته‌اند که
"ما رفتیم، این شما و این مادرتان زمین، به تمام مقدساتتان قسم که خم به ابرویش بیاورید، بر می‌گردیم... #کروناویروس_و_درسهایش #کرونا #کرونادرایران #کرونا_را_شکست_میدهیم💪 coronavirus_and_its_lessons #مردم #همدلی_اتحاد_موفقیت #همدلی_علیه_کرونا

اینستاگرام درسهای کرونا ویروس

دوست دارم از این درد که برگشتیم هم با خودمان و هم