هلو! خانم تولدیان سر به کوه و کمن گذاشته تا از استرس بکاهد و به شادی بیفزاید!
شما هم سعی کردین به شادی بیفزایید؟ یا نشستین منتظر که استرس و کسلی خودش زحمت‌و کم کنه؟
.
خانوم خیارم گرون شد! حالا چی بخوریم به جاش؟ موز؟
.
.
.
#نیلوفر_رجایی_فر #نیلزرج #خیار #nilzraj

اینستاگرام نیلوفر رجایی‌فر‌

هلو خانم تولدیان سر به کوه و کمن گذاشته تا از است