یادمان باشد که..
نمی توانیم برگردیم و آغاز خوبی داشته باشیم
اما..
می توانیم آغاز کنیم و پایان خوبی داشته باشیم.
خدا همیشه با ماست و کمکمون میکنه👌👌👌
.

.
.
.
#رضایت#انتظار#تفکر#خدا#خدایا_کمکم_کن#خدا_هست#خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی#آینده#بخشش#فاطمیه#آیه#آیه_گرافی#گناه_نکنیم#توبه#عزت#حال_خوب
#حال_بد#خوب #گناه_نکنیم #شب
#خدا#اعتقاد#مهربانی#اعتماد
#دعا#ایمان#سعادت#مغفرت
#سلامتی#زندگی_اسلامی#توکل#زندگی

اینستاگرام خدا

یادمان باشد که