من خدا را دارم
کوله بارم بر دوش
سفری می باید
سفری تا ته تنهایی محض
هر کجا لرزیدی
هر کجا ترسیدی
فقط و فقط بگو
“من خدا را دارم”

.

#رضایت#انتظار#تفکر#خدا#خدایا_کمکم_کن#خدا_هست#خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی#آینده#بخشش#فاطمیه#آیه#آیه_گرافی#گناه_نکنیم#توبه#عزت#حال_خوب
#حال_بد#خوب #گناه_نکنیم #شب
#خدا#اعتقاد#مهربانی#اعتماد
#دعا#ایمان#سعادت#مغفرت
#سلامتی#زندگی_اسلامی#توکل#زندگی

اینستاگرام خدا

من خدا را دارم