🔹️
🔹️
🔹️
"لوح فشرده (CD) سیری در غزلیات شکسپیر"🔹️
🔹️
شکسپیر افزون بر نمایشنامه های جاودانه خویش اشعاری نیز سروده است که مهمترین آنها ۱۵۴ "سونات" (Sonnet) است که بی شباهت به غزل فارسی نیست و اگر آنها را غزل خوانند رواست. مجموعه حاضر شامل پنج سخنرانی صوتی دکتر حسین الهی قمشه ای به زبان فارسی است که درآمدی بر غزلیات شکسپیر است. متن انگلیسی غزلها ادا شده و در هر سخنرانی چند قطعه از معروفترین غزلیات شکسپیر مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

برای تهیّه این اثر و سایر آثار صوتی و تصویری استاد می توان از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۴ به روشهای زیر اقدام کرد:
۱- تماس با توزیع کننده آثار، شرکت کتاب گستر
تلفن: ۳_۲۲۰۲۴۱۴۱ (راهنمایی و ارسال به تهران و شهرستانها)
۲- ارسال فاکس به مؤسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای با شماره ۲۲۱۷۴۳۴۴
و تفاضای فرستادن آثار مورد نظر توسط پیک (در تهران)
www.drelahighomshei.com
🔹️🔹️
#سخنرانی #شکسپیر #آثار_صوتی_و_تصویری #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Lecture #Shakespeare #CD #DVD #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹️