🔹️
🔹️
🔹️
"لوح فشرده (CD) در صحبت فارابی منتشر شد"🔹️
🔹️
در این مجموعه که مشتمل بر هشت سخنرانی صوتی دکتر حسین الهی قمشـه ای است کتاب معروف "فصوص الحکمه" اثر حکیم ابونصر فارابی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و مبانی کلی فلسفه وجود و ماهیت نزد فارابی،که در جهان فلسفه "معلم ثانی" لقب گرفته است، به زبان ساده و در عین حال فنی طرح و بررسی شده است. کتاب فصـوص الحکمه پیشرو کتاب اشارات ابن سینا و به زبان عربی است و کوتاه ترین و استوارترین متن فلسفی در فرهنگ اسلامی ایرانی است.
🔹️
برای تهیّه این اثر و سایر آثار صوتی و تصویری استاد می توان از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۴ به روشهای زیر اقدام کرد:
۱- مراجعه به سایت www.farhangishop.com و سفارش اینترنتی
۲- تماس با توزیع کننده آثار، شرکت کتاب گستر
تلفن: ۳_۲۲۰۲۴۱۴۱(راهنمایی و ارسال به تهران و شهرستانها)
۳- ارسال فاکس به مؤسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای با شماره ۲۲۱۷۴۳۴۴
و تفاضای فرستادن آثار مورد نظر توسط پیک (در تهران)
www.drelahighomshei.com
🔹️🔹️
#سخنرانی #فارابی #آثار_صوتی_و_تصویری #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Lecture #Farabi #CD #DVD #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹️