🔹
🔹
🔹
"مستی مرگ"🔹
🔹
یارانِ موافق همه از دست شدند
در پایِ اَجَل یکان یکان پست شدند
خوردیم ز یک "شراب" در مجلسِ عمر
دوری دو سه پیش تر زما مست شدند
خیّام

در اینجا شراب همان عُمر است و مرگ مستیِ آن شراب است الّا آنکه "مستیِ مرگ" مانند مستی انگور بعضی را زودتر و بعضی را دیرتر فرا می گیرد و خیّام در جای دیگر حیرت کرده است از مستی مرگ که چنان آدمی را خود بی خبر می کند که ذرّات غبار او در هوا رقصان شوند و او همچنان بی خبر باشد.

این اهل قبور خاک گشتند و غبار
هر ذرّه ز هر ذرّه گرفتند کنار
آه این چه شراب است که تا روزِ شمار
بی خود شده و بی خبرند از همه کار

برگرفته از کتاب "گنجینۀ آشنا"
اثر حسین الهی قمشه ای
#مرگ #شراب #مستی #خیام #گنجینه_آشنا #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Death #Wine #Intoxication #Khayyam #A_Treasury_of_the_Familiar #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹