🔹
🔹
🔹
"سمفونی مولانا"🔹
🔹
اشعار مولانا جلال الدّین رومی بیش از هر شاعر پارسی گو
آکنده از موسیقی و آواز و رقص و پایکوبی و شور و شادی است.
گوستاو مالر آهنگ ساز معروف آلمانی سمفونی ای ساخته است
سخت مشهور و محبوب، که نامش سمفونی هزار است.
از آنکه در اجرای آن نیاز به هزار نوازنده هست
اما رومی از زبان یک ساز ساده روستایی چون نی
هزاران بیت شعر غنایی
و غزل و حکمت و داستان را به هم آمیخته
و سمفونی ای ساخته است
که می توان به تعداد ابیات مثنوی و دیوان شمس آن را
سمفونی پنجاه هزار نامید.
در این سمفونی اندیشه های رومی نغمه یا "ملودی" است
و حال و هوای روحانی
و فضای قصّه ها و روایت ها
"هارمونی" یا هماهنگی است
و شادی و هیجان بی پایان هر دم
در صورت "ضرب" های آرام یا تند (مانند آداجیو و آلگرو)
به نمایش می آید.
برگرفته از کتاب "کیمیا 12"
به قلم حسین الهی قمشه ای
مینیاتور از خمسه نظامی، نکیسا و باربد
#سمفونی #مولانا #کیمیا12 #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Symphony #Mawlana #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹