🔹
🔹
🔹
"نامه های خداوند"🔹
🔹
شکوه می کنند که آن معشوق ازلی اگر ما را دوست دارد
چرا خبر نمی دهد و چرا نامه نمی فرستد
پاسخ خداوند این است که تو نامه خوان نیستی
وگرنه من بر دوام نامه ها و طومارهای مفصل می نویسم
بر چهره بهار
و بر چهره پاییز
و بر چهره زمستان
و بر چهره تابستان
و بر چهره آسمان
و پیش از همه بر چهره آدمیان:

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم
یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی
گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند
ور راه نمی دانی در پنجه ره دانی
مولانا
سوی شما نوشت او بر روی بنده سطری
خط خوان کی است اینجا کاین سطر را بخواند
مولانا
پوپویک پیکی، نامه زده اندر سر خویش
نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا
منوچهری

نوشته حسین الهی قمشه ای
نقاشی ایرانی سبک مکتب صفوی، موزه لوور
www.drelahighomshei.com
🔹🔹
#نامه #خداوند #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Letter #God #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹