🔹
🔹
برای تهیه این کتاب به روش زیر می توان اقدام نمود:🔹
🔹انتشارات فرهنگسرای میردشتی
تهران، خیابان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان وحید نظری، مجتمع تجاری نادر، طبقه اول

تلفن: 2_66490661 فکس: 66491968
🔹
🔹
#معرفی_آثار_مکتوب #کتاب #رباعیات_حکیم_عمر_خیام #مقدمه #شرح #الهی_قمشه_ای#قمشه_ای #انتشارات_فرهنگسرای_میردشتی #اینستاگرام
#DrElahiGhomshei #Ghomshei #Book #Selection #Khayyam #Introduction #Commentaries #CulturalMyrdshtyPublication #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹