بررسی طرح‌های کسب‌وکار سراهای نوآوری رشت و زنجان

به گزارش ایسنا، هشتمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان با حضور دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر احسان شیرنگی مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان، دکتر قباد بهزادی پور، مدیرکل اداره کارآفرینی و مراکز رشد، دکتر علی رئیس پور، اداره کل ایجاد توسعه آموزش‌های فناوری و خلاقیت و روسای واحدهای رشت و زنجان به صورت وبینار برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که به بررسی طرح‌های کسب‌وکار سراهای نوآوری واحدهای زنجان و رشت اختصاص داشت، رئیس واحد زنجان به ارائه مختصات سرای نوآوری این استان پرداخت که در پایان با عنوان "سرای فناوری و نوآوری صنایع فلزی و معدنی زنجان" موافقت گردید و مقرر شد اصلاحات مطرح شده در بازه زمانی یک ماهه صورت گیرد و جهت بررسی به دبیرخانه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان ارائه شود.

همچنین بررسی طرح کسب‌وکار سرای نوآوری رشت نیز دستور کار دیگر این جلسه بود. رئیس واحد رشت پس از ارائه جزئیات این سرای نوآوری از نسبت شکل گرفته میان ماهیت این سرا با ظرفیت‌های استان سخن گفت. در پایان با تغییر نام سرای نوآوری رشت تحت عنوان "صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی و غذایی" موافقت و همچنین مقرر شد اصلاحات لازم در طرح کسب و کار صورت پذیرد و در بازه زمانی یک ماهه به دبیرخانه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان ارائه شود.  

در این جلسه مدیران کل معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری نیز به بیان دیدگاه خود درباره طرح توجیهی سراهای نوآوری زنجان و رشت پرداختند و ضمن استقبال از طرح های ارائه شده، نکات مهمی را در زمینه رفع نواقص طرح‌ها ارائه کردند.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین موضوع سرای نوآوری توسعه تجاری‌سازی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی هم مورد تایید قرار گرفت.

انتهای پیامایسنا

#رشت #دانشگاه_آزاد_اسلامی #شورای_مدیریت_اقتصاد_دانش_بنیان #معاونت_تحقیقات_فناوری_و_نوآوری #طرح_کسب_وکار_سرای_نوآوری_رشت #زنجان