عادل فردوسی پور صفحه فارسی AFC را میلیونی کرد (عکس)



عصر ایران - تعداد دنبال کنندگان صفحه فارسی AFC در اینستاگرام از یک میلیون نفر عبور کرد.

این جهش بعد از اعلام پخش گزارش بازی پرسپولیس توسط عادل فردوسی پور در این صفحه رخ داد.

 



عصر ایران

#AFC #فردوسی_پور