خراسان رضوی/ فوت سه عضو یک خانواده بر اثر کرونا در کاشمرعصر ایران

#کاشمر