حس مالکیت در کودکان | کودکم همه چیز را برای خودش می خواهد

 

 

در این دوره می‌توان کودک را با بازی‌های گروهی آشنا و آماده کرد. بازی‌هایی که در آن چند کودک برای یک هدف مشترک بازی کنند. همچنین می‌توان تقسیم کار برای انجام دادن یک کار و رسیدن به به یک هدف مشترک را به کودکان آموزش داد. با انجام این کارها به مرور زمان حس همکاری، رعایت نوبت و بخشندگی در کودک رشد می‌کند.

گفتگو با کودک و توضیح مسئله برای او می‌تواند مفید واقع شود. اگر کودک نسبت به اسباب بازی یا وسیله‌ای احساس مالکیت زیاد دارد از او بخواهید که دلیل این کارش را برای شما بگوید. این کار باعث می‌شود تا کودک بتواند احساسات خودش را بیان کند. همچنین می‌توانید متوجه بشوید که چه چیزی باعث می‌شود کودک این رفتار را از خود نشان دهد.

اگر کودک به یک اسباب‌بازی که همبازی‌های دیگر هم آن را می‌خواهد احساس تملک زیاد دارد و تحت هیچ شراطی آن را در اختیار کسی نمی‌گذارد، با کودک گفتگو کنید و به او زمان دهید تا به حرف‌های شما فکر کند. سپس می‌توانید مفهوم تقسیم کردن وسایل و بازی مشترک و گروهی را برای او روشن کنید. باید توجه کنید که کودک در این سن درک صحیحی از بازی اشتراکی و اشتراک گذاشتن اسباب‌بازی و وسایل ندارد. در نتیجه به عنوان والد باید این مسئله را به کودک آموزش دهید و با او گفتگو کنید. فراموش نکنید که تشویق کردن کودک می‌تواند بسیار مفید باشد. کودک را تشویق کنید که بازی گروهی انجام دهد تا رعایت نوبت در هنگام استفاده از اسباب‌بازی‌ را در نظر بگیرد.

در بسیاری از موارد کودکان از طریق یادگیری مشاهده‌ای بسیاری از مسائل را یاد می‌گیرند. اگر والدین به عنوان بزرگتر، بخشندگی و اشتراک گذاری وسایل را انجام دهند به مرور زمان کودک با مشاهده رفتار والدین و تقلید از آن‌ها، خودش این رفتار را نسبت به همبازی‌های دیگرش انجام خواهد داد.

 

به یاد داشته باشید که تنبیه کردن تحت هیچ شرایطی اثر مطلوبی برای کاهش رفتار‌های غیرمطلوب کودک ندارد. شاید تنبیه کردن در کوتاه مدت موثر واقع شود اما در بلند مدت همیشه اثرات منفی آن بیشتر از اثرات مطلوب آن است. بهترین روش برای برخورد با کودک در این دوران احترام گذاشتن به نیازهای کودک و آموزش صحیح به اوست.حامی هنر زندگی

#روانشناسی_کودک