تنها نقطه قرمز کرونایی در تهران را بشناسید

غلامرضا عباس پاشا در این خصوص می گوید: با توجه به همکاری مطلوب مردم و اقدامات انجام شده اکثر نقاط استان تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد و تنها پیشوا در وضعیت قرمز است.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران، به منظور کنترل ویروس کرونا از این پس شهرها به صورت هفتگی بررسی و وضعیت آنها اعلام خواهد شد.الف

#کرونا #کرونا_در_تهران