پرخاصیت ترین ترشی همراه با خواص دارویی !

• ترشی از مواد غذایی مختلف و به شیوه های مختلفی بدست می آید و هر فردی شیوه ی خودش را برای این کار دارد. شاید با این جمله مواجهه شده باشید که می گویند سیر ترشی قدیمی و یا 7 ساله حکم دارو دارد.

• سیر ترشی خونساز و مصفای خون است. بازکننده عروق کرونر قلبی و عروق مغزی است. هضم کننده غذاهای سنگین و دیر هضم است و سرعت هضم غذا را افزایش می دهد. همچنین به عنوان دفع کننده سنگ صفرا نیز شناخته می شود.

• سیر ترشی تنها ترشی پرخاصیتی است که می توانید استفاده کنید و از خواص آن بهره ببرید اما باید این نکته را به یاد داشته باشید که یک اگر دچار افت فشار خون هستید از خوردن این ترشی خودداری کنید زیرا باعث افت شدید فشارخون می شوید.


#سیر_ترشی

پرخاصیت ترین ترشی همراه با خواص دارویی   • ترشی ا