همین الان هرجا که نشستین پای راستتون رو از زمین بلندکنین و در جهت عقربه های ساعت بچرخونین!

حالا با دست راستتون تو هوا حرف "ع" رو بنویسین!

دیدین؟!

جهت حرکت پاتون عوض شد؟!
میدونید چرا؟

چون وقتی می خواهید حرف "ع" رو بنویسین,ذهن شمادرجهت خلاف عقربه های ساعت حرکت میکنه! به همین دلیل پاتون ناخوداگاه جهتشوعوض میکنه تابا ذهنتون هماهنگ عمل کنه!!

اینوگفتم که یادتون باشه وقتی دارین منفی فکر می کنین, بدونین که ناخوداگاهتون بر علیه شما میشه وشروع میکنه به رفتار منفی حتی اگه شما نخواسته باشین!!!

اندیشه هایتان راروی فرکانس شادی تنظیم کنیدتابهشت رادرروی زمین تجربه کنید.

#مثبت_اندیشی

همین الان هرجا که نشستین پای راستتون رو از زمین ب