وقتی ۱۷ ساله بودم جمله‌ای خواندم که
تاثیری عمیق بر روی آینده‌ام گذاشت:
"هر روز طوری زندگی کنید که به نظر آخرین روز
زندگی‌تان است و اگر همین‌طور ادامه دهید
بلاخره یک روز به صحیح‌ترین شیوه ممکن
زندگی خواهید کرد"

از آن روز به مدت ۳۳ سال، هر روز صبح در برابر
آیینه از خودم می‌پرسم اگر امروز آخرین روز
زندگی‌ام باشد آیا حاضرم کارهایی که باید امروز
انجام دهم، انجام بدهم؟ اگر پاسخم مثبت نبود
متوجه می‌شوم که باید در قسمتی از زندگی‌ام
تجدیدنظر کنم...

خوشبختی می‌تواند از درونِ تلخ‌ترین روزهای
زندگی شما زاده شود.

#استیو_جابز

وقتی ۱۷ ساله بودم جمله‌ای خواندم که  تاثیری عمیق