قدیمی ترین عکس رنگی از خیابان حضرت ولیعصر (عج)

قدیمی ترین عکس رنگی از خیابان حضرت ولیعصر عج