زمانبندی ثبت‌نام الکترونیکی ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

زمانبندی ثبت‌نام الکترونیکی ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش ایسنا، برنامه زمان بندی ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بر اساس جدول زیر به این شرح  است:انتهای پیامایسنا

#دانشگاه_آزاد_اسلامي #دانشجویان_نوورود