زادگاه ستارگان

زادگاه ستارگان

به گزارش ایسنا، ناسا در توضیح تصویر فوق نوشت: اینجا مکانی است که ستاره‌ها متولد می‌شوند. "تلسکوپ فضایی هابل" ناسا این تصویر را از یک گروه خاص از محل تولد ستارگان که به نام "گلبول‌های گازی تبخیری آزاد شناور"(Free-floating Evaporating Gaseous Globules) یا به اختصار" frEGGs "شناخته می‌شوند، ثبت کرده است. این جسم به طور رسمی با نام" J۰۲۵۱۵۷.۵ + ۶۰۰۶۰۶ "شناخته می‌شود.

هنگامی که یک ستاره جدید عظیم در حالیکه هنوز درون ابر گازی مولکولی خنک که از آن تشکیل شده، قرار دارد، شروع به درخشیدن می‌کند که انرژی تابش آن می‌تواند ابر هیدروژن را یونیزه کرده و یک حباب بزرگ حاوی گاز داغ ایجاد کند.

حیرت انگیز است که در این حباب گاز داغ که در اطراف یک ستاره عظیم واقع شده است، "گلبول‌های گازی تبخیری آزاد شناور" وجود دارد: گلبول‌های فشرده تیره حاصل از گرد و غبار و گاز در آنجا حضور دارند که برخی از آنها باعث تولد ستاره‌های کم جرم می‌شوند. مرز بین حضور "گلبول‌های گازی تبخیری آزاد شناور" گرد و غباری خنک و حباب گاز داغ، با رنگ‌های بنفش روشن و آبی در این تصویر جذاب دیده می‌شود.

انتهای پیامایسنا

#عکس_روز_ناسا #ستاره